Dokumenty - ps112

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Dokumenty

V této části naleznete důležité dokumenty, návody a certifikace.
Dokumenty jsou uloženy v souboru PDF. Otevírají se formou vyskakovacího okna.
Pokud nemáte k dispozici prohlížeč formátu .pdf, můžete jej zdarma stáhnout na www.adobe.cz.

 

Obecné dokumenty a bezpečnostní doporučení

Všeobecné obchodní podmínky

Obecná bezpečnostní pravidla

Certifikace

Výstražné rampy
SkyLine - R65, R10
MegaFLASH - R65, EMC

Majáky
C12 - R65, R10
C24 - R65, R10
TORNADO - R65, EMC
SAMCOLED (M10) - R65, EMC
SPRIRIT - R65, R10

Výstražná světla
C4 - R65, R10

Sirény a reproduktory
IW1 - R10
EM500 - EMC
CJB100 - CE
YL17 - CE
HT100 - CE

Zastavovací pás
PRB05

Další produkty
TCP01 - CE
TCP03 - CE
TCL - CE
CTC - CE
Z03 - CE

Vysvětlivky:
R65 - homologace podle normy EHK č. 65 (zvláštní výstražná světelná zařízení se světlem modré nebo oranžové barvy)
R10 - homologace podle normy EHK č. 10 (elektromagnetická kompatibilita)
EMC - elektromagnetická kompatibilita v rozsahu R10
CE - prohlášení o shodě podle zákona o technických požadavcích na výrobky (zejména se týká směrnice Evropské unie 89/336/EEC - elektromagnetická kompatibilita)


 
 
 
© PRIME SAFETY, s.r.o. 2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky