Odborná literatura - ps112

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Odborná literatura

VÝKONNÉ PRÁVO BEZPEČNOSTNÍCH SIL

VÝKONNÉ PRÁVO BEZPEČNOSTNÍCH SIL

Publikace přináší souhrn základních předpisů výkonného práva bezpečnostních sil, tedy všech bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a obecních policií, celkem 12 zákonů a 11 podzákonných norem upravujících zejména problematiku prokazování příslušnosti k bezpečnostním silám. Právní předpisy jsou zpracovány k datu 01.01.2012. 400 stran.

OHERA, M.: VÝKONNÉ PRÁVO BEZPEČNOSTNÍCH SIL. Praha 2012: PRIME SAFETY, s.r.o. ISBN 978-80-903906-3-8

368,25 Kč Přidat
VÝVOJ VÝKONNÝCH POLICEJNÍCH KOMPETENCÍ

VÝVOJ VÝKONNÝCH POLICEJNÍCH KOMPETENCÍ

Specializovaný sborník právních pramenů, které upravují kompetence státních i obecních policejních sborů působících na území Českého státu v období let 1918 – 2010, tedy od jeho vzniku do současnosti.
Publikace na časové ose kompletuje obecně závaznou právně-předpisovou základnu tvořící legislativní páteř historie policejně-bezpečnostních složek českého státu. 400 stran.

KNESL, M., OHERA. M. VÝVOJ VÝKONNÝCH POLICEJNÍCH KOMPETENCÍ. Praha : PRIME SAFETY, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-903906-1-4

415,50 Kč Přidat
HISTORIE A VÝVOJ SILNIČNÍCH DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ

HISTORIE A VÝVOJ SILNIČNÍCH DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ

Celý název:
HISTORIE A VÝVOJ SILNIČNÍCH DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ PŘED VZNIKEM ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A PO JEJÍM VZNIKU AŽ DO POČÁTKU ČESKÉ REPUBLIKY

Autoři:
Doc. PhDr. Kamil PAVLÍČEK, CSc.
Mgr. Jindřich KOMÁREK

Odborné veřejnosti se dostává do rukou kniha mapující legislativní vývoj silničních dopravních přestupků, jakož i jejich odhalování, objasňování a sankcionování, a to prakticky od počátku éry legislativně regulované dopravy.
Publikace shrnuje nejpodstatnější výsledky rozsáhlého badatelského úsilí, jehož cílem bylo nalezení těch přístupů a východisek, které mohou odborníkům značně přispět nejen k pochopení historického vývoje, ale i najít paralely k řešení současných problémů.

ISBN 978-80-903906-5-2

198,99 Kč Přidat
 
 
© PRIME SAFETY, s.r.o. 2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky